• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Apostel Paulus kirjutab galaatlastele: "Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ... mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud - see olgu neetud! Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle: kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud - see olgu neetud!" (Gl 1:6-9)

Ei, Paulus ei olnud kindlasti "kerge" või "lihtne" isiksus. Lihtne selles mõttes, et temaga oleks olnud kerge toime tulla, kerge leppida. Võib-olla isegi selles mõttes, et temaga oleks olnud meeldiv koos olla. Kui loeme tema kirju, siis näeme, et tal oli konflikte mitmete inimestega, vist peaaegu kõigi kogudustega, mis ta oli rajanud - ja et kui ta ka ei otsinud konflikte, siis ta vähemalt kindlasti mitte ei kartnud neid.

 

See pole teadmata ka talle endale, ilmselt on talle üsna selge, et nii tema sõnum kui ka tema isiksus on nii mõnelegi pahanduseks või ärrituseks - või koguni "skandaaliks", kui kasutada kreekakeelset sõna skandalon, mida Paulus ise tarvitab näiteks 1Kr 1:23: "Meie ... kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks." Kirjas galaatlastele kasutab Paulus ka väljendit "risti pahandus" või "ärritus risti pärast", nagu seisab 1989. aasta Uue Testamendi tõlkes (Gl 5:11).

Küllap isegi rohkem kui rist võis nii mõndagi ärritada Paulus ise oma näilises enesekindluses, jäikuses ja sallimatuses. Küllap see viimane peletab paljusid ka tänapäeval. Ajalehe "Eesti Kirik" veebilehel kommenteerib keegi Pauluse seisukohti järgmiselt: "Kui Pauluse sõnad ... on tõesti tema omad, mitte evangeeliumisse sisse sokutatud, siis võib Paulus põrgusse sõita."

Ei, ilmselt Paulus ei sõida põrgusse, kuigi armastusest oma rahva vastu oleks ta selleks isegi valmis (vt Rm 9:3). Selles just saabki nähtavaks, mis on Pauluse "jäikuse" ja "ebatolerantsuse" tõeline põhjus ja olemus: ta ei saa nõustuda sellega, et keegi kuulutaks või võtaks vastu mingit teistsugust evangeeliumi kui see, mida tema kuulutab, sest see on ainus evangeelium, mis teeb õndsaks. Ka meid.

Milline on Pauluse evangeelium? Jeesus Kristus "andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda, kellele olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen." (Gl 1:4-5)

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus