• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

12. sajandil elanud püha Bernard Clairvaux’st ütleb, et on olemas kahesugune armastus: tegude armastus ja südame armastus. Esimene on antud inimesele kui käsk, ülesanne, mida ta peab täitma, et olla oma kutsumuse, oma inimeseksolemise, oma jumalanäolisuse vääriline. Teine aga kingitakse talle Jumala poolt puhtast armust; see ei ole inimese teene ega tema oma teha, vaid üksnes Jumala and - ja sellest teisest sõltub õigupoolest ka see, kas inimene on suuteline esimeseks, tegude armastuseks.

Neid kahte armastuse liiki kohtame ka Evangeeliumis, näiteks Marta ja Maarja loos (Lk 10:38-42). Marta armastab tegudega, ta teenib nii, et on sellest täielikult haaratud - ja kurnatud. Ta teenib nagu perenaine, nagu see, kellele on palju antud ja kellelt seetõttu ka palju nõutakse (Lk 12:48). Nimi Marta tähendabki perenaine, või õigupoolest emand.

 

Hoopis teisiti kui emand käitub Maarja. Tema ei toimeta köögis kui valitsejanna oma kunigriigis, vaid istub alandliku orjatarina tõelise Isanda jalge ette. Tema armastus ei saa ilmsiks mitte selle andmises, mis on tema kätte usaldatud, vaid iseenese täielikus loovutamises Issandale ning Tema käest kõige vastu võtmises, mida Issand talle annab: "Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas Tema kõnet." (Lk 10:39) Õigem oleks tõlkida, et ta "istus Tema jalge ees ja kuulas Tema sõna".

Jeesuse vastus Martale tema etteheidete peale on märksa kõnekam sellest, mida sellest on võimalik esmapilgul välja lugeda. Ta ütleb: "Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära." (Lk 10:41-42)

Esmapilgul tundub, et Jeesus manitseb siin Martat mitte askeldama nii palju pottide ja pannidega, vaid tulema ja kuulama Maarja eeskujul, mida Tal on neile öelda. Kui aga vaatame veidi sügavamalt, siis näeme, et siin on peidus palju olulisem ja laiem sõnum. Meile tuleb siinjuures appi vanem piiblitõlge, mis rajaneb ka paljude uuema aja teoloogide poolt algupärasemaks peetud käsikirjavariandil, kus Jeesus ütleb: "... tarvis on vähe, õigupoolest üht!"

Marta näeb vaeva ning püüab Jeesusele ja Tema jüngritele pakkuda parimat, mis tal on - loomulik perenaise külalislahkus ja soov näidata ennast ning oma kööki võimalikult heas valguses ja rikkalikuna. Jeesus manitseb teda - ja ühtlasi lohutab ning rahustab -, kinnitades Martale, et Temal ja Ta jüngritel ei ole tarvis midagi erilist, ärgu nähku Marta nende kostitamisega nii palju vaeva.

Siit aga läheb Jeesus edasi ja ütleb midagi kogu oma maapealse missiooni kohta: õigupoolest on Tal tarvis ainult üht (jah, Temal on tarvis!) - seda, mille näiteks on antud juhul Maarja. Tal on tarvis, et inimesed Ta vastu võtaksid ja Tema sõna kuulaksid.

"Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud Teda vastu." (Jh 1:11) Ta ütles: "Kes on mu ema ja vennad? Kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema." (Mk 3:33.35) Ta "ei tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest" (Mk 10:45).

Muidugi Ta võttis vastu nii Marta kui paljude teiste teenistuse, kes tahtsid Talle osutada tegude armastust. Aga Ta ei tulnud mitte selleks.

Jeesus tuli, et tuua meile tõelist, igavest, jumalikku südame armastust; armastust, mis tuleb Jumala enda südamest. Ta tuli, et juhtida meid tagasi Jumala juurde ning Tema armastusse. Tal ei olnud tarvis palju, ainult üht: et inimesed Tema ja Ta armastuse vastu võtaksid. Ja kes seda tegi ja teeb, see on saanud hea osa, mida ei võeta talt enam iialgi ära.

"Issand on mu põllu- ja karikaosa ... Mu pärisosa on ilus mu meelest." (Ps 16:5-6)

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus