• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Mis on meie ülesanne lahkunuid teele saates, kirikuna ja vaimulikena matusetalitust läbi viies?

Mis on üldse kiriku ülesanne?

4. septembri BBC raadiosaates "Thought for the Day" (Mõte tänaseks päevaks) arutleb Cambridge’i Püha Benedictuse kiriku vaimulik Angela Tilby põhjuste üle, miks üks Cambridge’i kuulsamaid pubisid "The Eagle" on välja suremas. Vastus paistab talle olevat selles, et pubid ei ole tänapäeval enam need, mis nad olid varem: nad ei ole enam kõikidele, vaid suunatud erinevatele, ent paraku tihtipeale kitsastele huvigruppidele.

 

Sama on reverend Tilby sõnul juhtunud kirikutega, ja sellest on tal sügavalt kahju. Selles on tal ka õigus - kuni sinnamaani, kus ta üritab selgitada, mis on kirikute algne ja peaks olema ka praegu nende tõeline olemus ning ülesanne. Angela Tilby ütleb: "Their real function ... is to be common ground between generations, classes, interests and to be places where you can be alone in public." - "Nende tõeline funktsioon on olla ühisosaks põlvkondadele, klassidele, huvidele, ja olla paikadeks, kus sa võid olla avalikult üksi."

See võib olla pubide tõeline funktsioon. Kiriku tõeline funktsioon on aga olla inimestele paigaks, kus nad kohtuvad Jumalaga: Tema Sõnas ja sakramentides, üheskoos kõigi ristitutega Kristuse Ihuks kogunedes ning kogu oma elu Jumala ette tuues ja seda Tema käes üha uuenenuna vastu võttes.

Siit tuleneb ka vastus küsimusele, mis on kiriku ülesanne: kiriku ülesanne on anda inimestele Kristust ja aidata inimesi Tema kaudu Jumala, oma Isa juurde.

See ülesanne ja kutsumus määrab kõik, mis kirikus toimub ja mida kirik - olgu oma vaimulike või ükskõik millise oma liikme kaudu - teeb. Ka ülalnimetatud näite puhul, lahkunuid teele saates, surnuid mattes. Kas seda alati mõistetakse, on iseasi.

Ka Kristus ise puutus selle küsimusega kokku, näiteks siis, kui ta saabus Betaaniasse, oma sõprade Marta, Maarja ja Laatsaruse külla. Laatsarus oli surnud, tema õed leinasid ja neid oli tulnud toetama suur hulk lohutajaid. Ka Jeesuses nähti vaid lohutajat, lahkunu leinavat sõpra - jah, Ta oleks võinud ehk aidata, kui Laatsarus oli veel haige, aga nüüd ... Võib-olla oleks parem, kui Ta ei oleks üldse tulnud ...

Kirikult oodatakse mõistmist, lohutust, tuge, sooja, hubast ja sõbralikku atmosfääri - siis, kui inimesel peaks seda vaja olema ja kui ta peaks seda tahtma. Kirikus nähakse eeskätt sotsiaalasutust, seda nii suhtlemispaiga, teatud eluviisi kui ka hoolekandeorganisatsiooni mõttes.

Muidugi on hea, kui kirik suudab inimesi nende igapäevaelus toetada ja neile teatud mõttes ka meeldivaks ja mõnusaks elukeskkonnaks olla. Aga olulisem sellest on meeles pidada, et Kiriku tõeline aare on Kristus ning Temas kingitud jumalatundmise ja igavese elu and. Mõnus elu siin ei saa sellega konkureerida - ja kui tundub, et inimesed või kirik ise hakkavad siinset mõnusat elu Jumala igavestele tõotustele eelistama, siis ... küllap tuleb neil oma nahal tunda, mida tähendab, kui Jeesus ärritub (Jh 11:33:38).

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus