• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

"Kas Ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte: ma olin pime, praegu aga näen!" ütles Jeesuse poolt tervendatud pime mees variseridele, kes süüdistasid Jeesust hingamispäeva käsu rikkumises (Jh 9:25).

Kuigi endise pimeda vastus variseridele on teravmeelne - ja tema hoiak Jeesuse suhtes kindlasti õigem ja õiglasem kui nende oma -, on ta neile mõnes mõttes palju lähemal, kui meile esmapilgul tundub. Lähemal seeläbi, et ta on Jeesusest - vähemalt esialgu - üsna sama kaugel kui variserid. Ja tema positiivsem suhtumine Jeesusesse ei lähtu mitte sellest, et ta tunneb Jeesust ning hoolib Temast, vaid sellest, et Jeesus on teinud midagi, millest tal on isiklikult kasu, mis läheb talle isiklikult korda.

 

Pimeda vastust variseridele osatades võiksime panna variseride suhu lause: "Kas Ta on püha või ei, seda meie ei tea. Teame ainult ühte: Ta on rikkunud Moosese seadust ja meie tavasid!"

Ehk siis, mõlemad pooled võinuksid öelda: "Meid ei huvita, kes Ta on. Meid huvitab ainult see, mis meile isiklikult korda läheb!"

Põhiküsimus on aga see, kes Jeesus on! Kes Ta on ja milleks Ta on tulnud.

Jeesus ei tulnud mitte selleks, et kindlustada kellelegi mugav äraolemine, olgu nende kõhu täissöötmise või mitmesugustest hädadest vabastamise kaudu. Jeesus ei tulnud ka selleks, et kedagi ärritada või naeruvääristada. Jeesus ei tulnud isegi mitte selleks, et maailma ja inimeste üle kohut mõista (Jh 3:17).

Jeesus tuli, et inimesed päästa - patust, surmast ja kuradi meelevallast. Jeesus tuli, et tuua meile tõeline, igavene elu. Jeesus tuli, et anda oma elu lunaks paljude eest (Mk 10:45).

Ta tuli, et inimesed saaksid Tema nimesse uskudes Jumala lasteks (Jh 1:12), et nad võiksid Tema kaudu õppida tundma Jumalat, oma Isa, ja päriksid Temas igavese elu (Jh 17:3).

Jeesus küsis nägijaks saanud pimedalt: "Kas sa usud Inimese Pojasse?" (Jh 9:35). Too kostis: "Kes see on, isand?" (Jh 9:36) Ta oli saanud nägijaks, aga ta ei näinud ikka veel. Ta nägi, aga ei näinud ka. Jeesus ütles talle: "Sa näed ju Teda: see, kes sinuga räägib, ongi Tema." (Jh 9:37) Alles seepeale sai pime tõeliselt nägijaks, kummardas Issandat ning ütles Talle: "Ma usun, Issand!" (Jh 9:38)

Nägemisest ja uskumisest on juttu mujalgi Piiblis. Koos tolle nägijaks saanud pimedaga kummardab Jeesuse ette ka apostel Toomas ning tunnistab: "Minu Issand ja minu Jumal!" (Jh 20:28)

Aidaku meid Jumal, et oleksime nende hulgas, kes osutuvad nägijaiks ja mitte pimedaiks (vrd Jh 3:16-21 ja 9:39).

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus