• Pärnu Eliisabeti kirik
 • Püha Missa
  P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
 • Orelifestival
  Igal reedel kell 20
 • Koguduse töötajad
  Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
 • Kaitsepühakud
  Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus
 • Pärnu Eliisabeti kogudus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni Tarkuseraamat 5:1-5

Õige astub suure julgusega oma rõhujate ja teiste ette, kes tema hädast ei hoolinud. Seda nähes nad värisevad kohutavas hirmus ja jahmuvad tema ootamatu päästmise pärast. Kahetsedes räägivad nad omavahel, ohkavad hingeahastuses ja ütlevad: See on see, keda me kunagi naeruks panime ja kes oli meile sõimusõnaks. Meie, meeletud, pidasime tema elu hulluseks ja tema surma häbistavaks. Kuidas küll teda on arvatud Jumala laste hulka ja miks on tema pärand püha rahva keskel!

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 2:11-19

Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas – hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu! Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale, olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased! Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat! Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele. Sest see on arm Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44-45 valikuliselt

Vaata, see on suur ülempreester, kes oma eluajal meeldis Issandale ja leiti olevat täiesti õige, viha ajal sai ta lunahinnaks. Ei leidu temaga sarnast, ta pidas kinni Kõigekõrgema Seadusest ja astus Temaga lepingusse. Ta kinnitas temaga lepingu ja talle on vandega kinnitatud, et rahvaid õnnistatakse tema soo nimel, et ta tehakse paljuks, et ta järeltulijad tõstetakse kõrgele nagu taevatähed. Nõnda on kinnitatud õnnistus ja leping, mis jääb tema pea peale. Issand märkis ta oma õnnistusega ja andis talle pärandi. Ja Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas talle oma auhiilgust. Ta tegi temaga igavese lepingu ja andis temale rahva preestriameti, et ta teeniks Issandat, oleks preestriks ja õnnistaks Tema rahvast tema nimel; tooma Issandale ohvrit: suitsutusohvrit ja healõhnalist mälestusohvrit lepituseks oma rahva eest.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 39:5-10

Õige kingib oma südame varakult Issandale, oma Loojale, ja ta palvetab Kõigekõrgema ees. Ta avab suu palveks ja anub oma pattude pärast. Kui suur Issand tahab, siis ta täitub tarkuse vaimuga. Ta laseb voolata tarkusesõnu ja ülistab palves Issandat. Ta kasutab õigesti oma tahet ja mõistust ning mõtiskleb saladuste üle. Ta teeb teatavaks oma kasvatava õpetuse ja kiitleb Issanda lepingu seadusest. Paljud ülistavad tema taipu ja seda ei unustata iialgi. Mälestus temast ei kustu ja tema nimi elab põlvest põlve. Rahvad räägivad tema tarkusest ja kogudus kuulutab tema kuulsust.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 2:11-19

Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas – hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu! Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale, olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased! Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat! Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele. Sest see on arm Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 2:11-19

Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas – hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu! Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale, olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased! Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat! Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele. Sest see on arm Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus