• Pärnu Eliisabeti kirik
 • Püha Missa
  P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
 • Orelifestival
  Igal reedel kell 20
 • Koguduse töötajad
  Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
 • Kaitsepühakud
  Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus
 • Pärnu Eliisabeti kogudus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 4:7-11

Mu armsad, olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 51:1-8.12

Ma ülistan Sind, Issand, Kuningas, ja kiidan Sind, Jumal, mu Lunastaja! Ma ülistan Sinu nime! Sest Sina oled olnud mu kaitsja ja aitaja, Sa oled päästnud mu ihu hukatusest ja kurja keele püügi­paelast, nende huultest, kes välja mõtlevad valet. Sa oled olnud mu abimees vaenlaste ees ning oled mu lunastanud oma suure halastuse ja oma nime pärast nende salvamistest, kes olid valmis mind neelama, nende käest, kes püüdsid mu hinge, paljudest vi­letsustest, mis mul on olnud, lämbumisest tules, mis mind ümbritses, ja tule keskelt, mida ma ise ei olnud süüdanud, surmavalla sügavast sülest ning kasimata keelest ja valelikust kõnest, ülekohtuse keele laimust kuninga ees. Mu hing ligines surmale ja mu elu oli lähedal surmavallale, mis on all. Mind piirati igalt poolt ja aitajat ei olnud, ma otsisin abi inimestelt, aga seda ei tulnud. Siis meenutasin ma Sinu halastust, Is­sand, ja Sinu tegusid igavikust alates, sest Sina va­bastad need, kes Sinu peale loodavad, ja päästad nad vaenlaste käest. Sellepärast ma ülistan ja kiidan Sind, jah, ma austan Issanda nime!

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 4:7-11

Mu armsad, olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 4:1-8

Mu armas,  ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning Tema ilmumise ja Tema kuningriigi nimel: kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd! Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad Tema ilmumist.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni tarkuseraamat 7:7-14

Ma palusin ja mulle anti mõistus, hüüdsin, ja minule tuli tarkuse vaim. Seda ma eelistasin valitsuskeppidele ja aujärgedele, ja sellega võrreldes ei pannud ma rikkust millekski. Sellega võrdseks ma ei pidanud hindamatut kalliskivi, sest tarkuse kõrval on kõik kuld nagu pisut liiva, ja hõbedat tuleb arvata sõnnikuks. Ma armastasin seda rohkem kui tervist ja ilu ja tahtsin seda pidada valguse asemel, sest selle paistus on igavene. Aga koos sellega tuli minule ka kõik hea, ja sellel oli käes mõõtmatu rikkus. Ma tundsin rõõmu kõigest, et tarkus juhatab neid, aga ma ei teadnud, et see on ka nende sünnitaja. Ausalt õppisin, kadeduseta annan edasi, selle rikkust ma ei salga. Sest see on inimestele ammendamatuks varanduseks, ja need, kes selle saavad, sõlmivad sõpruse Jumalaga andide soovitusel, mida õpetus annab.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Apostlite teod 1:1-11

Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas kuni selle päevani, mil Ta võeti üles taevasse pärast seda, kui Ta apostlitele, keda Ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. Neile Ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas Ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid Temalt need, kes olid kokku tulnud: Issand, kas Sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Tema aga ütles neile: Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti Ta nende nähes üles ja pilv varjas Ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid Tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus