• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Moosese 32:7-14

Neil päevil rääkis Issand Moosesega, öeldes: Mine astu alla, sest su rahvas, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja, on teinud pahasti!   Nad on kähku pöördunud teelt, mida ma neil käskisin käia. Nad on enestele teinud valatud vasika. Nad on seda kummardanud ja sellele ohverdanud, ja nad on öelnud: See on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptusemaalt välja. Ja Issand ütles Moosesele: Ma olen näinud seda rahvast, ja vaata, see on kangekaelne rahvas. Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin nad hävitada! Aga sind ma teen suureks rahvaks. Mooses aga anus Issanda, oma Jumala ees ja ütles: Issand, miks süttib Su viha põlema oma rahva vastu, kelle Sa tõid Egiptusemaalt välja oma suure võimsuse ja vägeva käega? Miks peaksid egiptlased rääkima ja ütlema: Kurja kavatsusega viis Ta nad välja, et neid mägedes tappa ja maa pealt hävitada! – Pöördu oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida Sa kavatsed teha oma rahvale! Meenuta oma sulaseid Aabrahami, Iisakit ja Iisraeli, kellele Sa oled iseenese juures vandunud ja öelnud: Ma teen teie soo nõnda paljuks nagu tähti taevas; ja kogu selle maa, millest ma olen rääkinud, annan ma teie soole ja nad pärivad selle igaveseks! Ja Issand kahetses kurja, mida Ta oli ähvardanud teha oma rahvale.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Kuningate 3:16-28

Kord tulid kaks hooranaist kuningas Saalomoni juurde ja seisid tema ees. Ja üks naine ütles: Oh mu isand! Mina ja see naine elasime samas kojas. Ja mina sünnitasin kojas tema juuresolekul. Ja kolmandal päeval, kui mina olin sünnitanud, sünnitas ka see naine. Me olime üheskoos, ühtegi võõrast ei olnud meiega seal kojas; ainult meie mõlemad olime kojas. Aga selle naise poeg suri öösel, sest ta oli tema ära maganud. Siis ta tõusis keset ööd ja võttis minu poja mu kõrvalt, kui su teenija magas, ja pani oma sülle, aga oma surnud poja pani ta minu sülle. Ja kui ma hommikul tõusin oma poega imetama, vaata, siis oli ta surnud. Aga kui ma teda hommikul tunnistasin, vaata, siis ei olnudki see minu poeg, kelle ma olin sünnitanud. Siis ütles teine naine: Ei ole nõnda, vaid minu poeg elab ja sinu poeg on surnud. Aga esimene vastas: Ei ole nõnda, sinu poeg on surnud ja minu poeg elab. Nõnda sõnelesid nad kuninga ees. Siis ütles kuningas: Üks ütleb: See on minu poeg, kes on elus, ja sinu poeg on surnud. Ja teine ütleb: Ei ole nõnda, sinu poeg on surnud ja minu poeg elab. Ja kuningas ütles: Tooge mulle mõõk! Ja mõõk toodi kuninga ette. Siis ütles kuningas: Raiuge elus laps pooleks ja andke üks pool ühele ja teine pool teisele! Aga naine, kelle poeg oli elus, rääkis kuningale, sest ta süda põles poja pärast, ja ütles: Oh mu isand, andke elus laps temale, ärge surmake teda! Ent teine ütles: See ei pea saama ei minule ega sinule – raiuge pooleks! Siis kostis kuningas ja ütles: Andke elus laps temale ja ärge surmake teda mitte – see seal on ta ema! Ja kogu Iisrael kuulis kohtust, mida kuningas oli mõistnud, ja nad kartsid kuningat, sest nad nägid, et temal oli Jumala tarkus õigust teha.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 4:22-5:1

Vennad, on ju kirjutatud, et Aabrahamil oli kaks poega, üks teenijaga ja teine vaba naisega. Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi, vaba naise poeg aga tõotuse kaudu. Siin on võrdpildid: need kaks naist tähendavad kahte lepingut, üks Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar – Haagar on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüdsele Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Ent ülalasuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema. Sest on kirjutatud: Rõõmusta, sigimatu, kes sa ei kanna ilmale; hõiska ja hüüa, kes sa ei ole lapsevaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees! Teie aga, vennad, olete Iisaki kombel tõotuselapsed. Kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu kiusas taga vaimu järgi sündinut, nõnda ka nüüd. Kuid mida ütleb kirjasõna? Kihuta välja teenija ja tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga! Niisiis, vennad, meie ei ole teenija, vaid vaba naise lapsed – sest vabaduseks on Kristus meid vabastanud.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Taanieli 13:1-9.15-17.19-30.33-62 (Taanieli raamatu lisad 1:1-9.15-17.19-30.33-62)

Neil päevil elas Paabelis elas mees, Joojakim nimi. Tema võttis naise nimega Susanna, Hilkija tütre, kes oli väga ilus ja kartis Issandat. Tema vanemad olid vagad ja õpetasid oma tütart Moosese Seaduse järgi. Joojakim oli väga rikas, ja tal oli rohuaed tema koja naabruses. Ja juudid kogunesid tema juurde, sest ta oli kõigist lugupeetuim. Sel aastal oli rahva hulgast kohtumõistjaiks valitud kaks vanemat, kelle kohta Issand on ütelnud: Ülekohus on tulnud Paabelist, vanemaist, kohtumõistjaist, kes näisid olevat rahva juhid. 

2 Ajaraamat 7:13-15

Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku, ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Nüüd on mu silmad lahti ja mu kõrvad panevad tähele palvetamist selles paigas.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:1-6

Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele. Tema mälestus on õnnistuseks. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas temale pisut oma auhiilgusest. Tema ustavuse ja alandlikkuse pärast Ta pühitses teda, valis tema kõigi inimeste hulgast, laskis tal kuulda oma häält ja viis ta tumedasse pilve. Ja palgest palgesse andis Ta temale käsud, elu ja tunnetuse seaduse.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus