• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jesaja 49:1-3.5-7

Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad! Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on Ta nimetanud mu nime. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla; Ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupes. Ja Ta ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. Ja nüüd ütleb Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi Tema juurde ja koguda Iisrael Tema juurde – sest ma olen Issanda silmis austatud ja mu Jumal on mu tugevus –, Ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi: ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli lunastaja, Tema Püha, täiesti põlatule, rahvaste poolt jälestatule, valitsejate sulasele: Kuningad näevad seda ja tõusevad püsti, ja vürstid kummardavad Issanda pärast, kes on ustav, Iisraeli Püha pärast, kes sind on valinud.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeremija 1:4-10

Neil päevil tuli mulle Issanda sõna; Ta ütles: Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks. Aga mina ütlesin: Oh Issand Jumal! Vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Kuid Issand ütles mulle: Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand. Ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Issand ütles mulle: Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama, ütleb kõigeväeline Issand.

2. Korintlastele 8:9-15

Vennad, te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie Tema vaesusest saaksite rikkaks. Selle asja poolest ma annan nõu; sest see tuleb kasuks teile, kes juba mullu olite esimesed mitte ainult tegema, vaid ka tahtma. Aga nüüd viige ka täide oma tegemine, et nõnda nagu teil oli himu tahta, nõnda te ka lõpetaksite oma teo, sedamööda kuidas teil jõudu on. Sest kui on head tahtmist anda, siis on see vastuvõetav sel määral kuidas jõud kannab, mitte üle jõu. Sest ei ole vaja, et mis teistele on kergenduseks, teile oleks koormaks, vaid tasakaalustuseks nende puudusele olgu see, mida teil praegusel ajal on ülearu, et ka see, mida neil on ülearu, aitaks teie puudust ja nõnda sünniks tasakaal, nagu on kirjutatud: Sellel, kel oli palju, ei olnud ülearu, ja kel oli pisut, ei olnud puudust!

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 8:18-23

Vennad, ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Sest kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla – mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest –, ometi lootuse peale, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse. Sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitusvaevas tänini; aga mitte üksnes seda, vaid isegi need, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame enestes ning ootame lapseseisust, oma ihu lunastust Jeesuses Kristuses, meie Issandas.

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:9-12

Alguses, enne aegade arvestust, on Ta minu loonud ja iialgi ei lakka ma olemast. Pühas telgis teenisin ma Tema ees, ja nõnda kinnistati mind Siionisse. Nõnda laskis Ta mind rahu leida armsas linnas, minu valitsus on Jeruusalemmas. Ma juurdusin austatud rahvas, Issanda omandis, Tema pärisosas.

2. Korintlastele 10:17-18; 11:1-2

Vennad, kes kiitleb, see kiidelgu Issandast! Sest mitte see ei ole kõlvuline, kes ennast ise soovitab, vaid keda Issand soovitab. Oh, et te minult ometi salliksite natuke rumalust! Küllap te seda sallitegi ka minult! Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega; olen ma ju teid kihlanud üheainsale mehele, Kristusele, et teid esitada Temale kui puhast neitsit.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus