• Pärnu Eliisabeti kirik
 • Püha Missa
  P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
 • Orelifestival
  Igal reedel kell 20
 • Koguduse töötajad
  Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
 • Kaitsepühakud
  Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus
 • Pärnu Eliisabeti kogudus

Muidugi kasutab Pühakiri Jumalast kõneldes ka ema kujundit. "Teie lapsi kantakse kätel ja hellitatakse põlvedel. Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid," kinnitab Issand prohvet Jesaja suu läbi kõneldes (Js 66:12-13).

Siiski väldib Piibel Jumala otsesõnu emaks nimetamist. Seda kindlasti teadlikult: keskkonnas, milles Iisraeli ümbritsesid erinevaid ema-jumalaid kummardavad religioonid, oli hädavajalik rõhutada Jumala absoluutset teistsugusust ja teispoolsust - seda, et kõik olev on küll Tema poolt, aga Temast "väljaspool", Temast erinevana loodud, suveräänse tahteaktiga eimillestki, aga mitte Temast välja voolanud, otsekui emast sündinud.

Tõsi, Iisrael öeldakse olevat Jumala sünnitatud, seda enamasti etteheitena Jumala rahva truudusetusele (5Ms 32:18: "Sa ei mäletanud kaljut, kes sinu sünnitas, ja unustasid Jumala, kes andis sulle elu."), ent see on teine asi - ja siingi ei nimetata Jumalat emaks.

 Jeesuse taevaminemisel ütlesid inglid seda jälginud jüngritele: "See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat." (Ap 1:11)

Küsimus ei ole siinkohal mitte niivõrd taevasse minemise viisis, justkui tähendaks "samal kombel" seda, et Jeesus peaks tingimata tulema koos pilvega - kuigi Ta ise nimetab seda oma tagasitulekust kõneldes (Mt 24:30; Mk 14:62; Lk 21:27). Pigem peavad inglid silmas seda, et Jeesus tuleb tagasi samasugusena, nagu jüngrid nägid Teda pärast ülestõusmist ja Tema taevasseminekul.

Milles see "samasugusus" seisneb? Miks see on üldse tähtis? Aga sellepärast, et meile kinnitatakse siin, et Jeesus säilitas nii surnuist üles tõustes kui ka taevasse minnes oma inimliku loomuse. Ta on tõeline Jumal enne kõiki aegu, igavesest igavesti, ja inimene alates Püha Vaimu läbi lihaks saamisest Neitsi Maarja üsas ning inimlapsena sündimisest. Ta on tõeline Jumal ja tõeline inimene jäädavalt.

Rogate! - Palvetage!

Jeesus ütles oma jüngritele: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel." (Jh 16:23)

Austria teoloog ja jutlustaja Sigismund von Storchenau vaatleb neid sõnu ladinakeelse tõlke alusel nii:

"Jeesus Kristus kinnitab meile siin vandetõotusega, et meie palvet võetakse kuulda alati, kui me esiteks "midagi", teiseks "Isalt", kolmandaks "Tema nimel", neljandaks "palume". Need on hea palve omadused."

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus