• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

"Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas." (2Kr 5:1)

Paulus oli elukutselt telgitegija. Seda teadsid ka Korintose kristlased, sest ta oli seal töötanud koos paari koguduseliikmega, kellel oli sama amet (Ap 18:3).

Kreeka filosoofias kasutati telki tihtipeale võrdpildina inimese ihu või maise inimese enda kohta. Näiteks 5.-4. sajandil enne Kristust elanud Demokritos, kelle arvates kõik olemasolev koosneb aatomitest ja nendevahelisest tühjusest, ütleb, et ka inimese hing on materiaalne keha, mis koosneb kõige peenematest aatomitest ning teeb võimalikuks meeled ja tunnetuse. Demokritose sõnul on inimese ihu vaid hinge telk ja kui inimene sureb, siis hajub nii tema hing kui ihu.

"Meie vana loomus on koos Temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks." (Rm 6:6)

Piibli sõnum on selge: inimene on loodud Jumala näo järgi ja Tema sarnaseks, ent pattulanguses on see jumalanäosus ja -sarnasus kaotsi läinud ning inimene Jumala kirkusest ilma jäänud (Rm 3:23).

Jumala kirkus ei tähenda mitte ainult Tema ülevust, auhiilgust ja sära, vaid ka Tema ligiolu. Kui inimene on ilma Jumala kirkusest - ja iga inimene on sellest ilma -, siis tähendab see, et inimene on ilma Jumala ligiolust. Kuna Jumal on elu allikas, Elu ise, siis tähendab ilmaolek Jumalast ühtlasi ilmaolekut elust ehk surma. Kuna inimene on loodud Jumala näo järgi ja Tema sarnaseks, tähendab ilmaolek Jumalast ühtlasi ilmaolekut omaenda jumalikust päritolust ja tõelisest inimlikust olemusest.

"Ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha! Kartke Teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse!" (Lk 12:4-5)

Suurbritannia nn humanistid on algatanud kampaania, mille käigus paigaldatakse bussidele suured plakatid kirjaga: "Tõenäoliselt ei ole Jumalat olemas. Lõpeta muretsemine ja naudi elu."

See on umbes sama, nagu prohvet Jesaja sõnad, mida apostel Paulus kordab Kirjas korintlastele: "Söögem ja joogem, sest homme me sureme!" (Js 22:13; 1Kr 15:32)

John Steinbecki raamatus "Karbitänav" ütleb Doktor: "Ma arvan, et kõik, mis inimese suust välja tuleb, on mürgine."

Võib arvata, et siin on otsene viide Jeesuse sõnadele Evangeeliumis: "Inimest ei rüveta see, mis ta suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest." (Mt 15:11)

Siiski on Jeesuse ja Doktori sõnadel oluline vahe, sest kuigi mõlemad mõistavad nende sõnadega inimeste üle kohut (või vähemalt langetavad igati õiglase hinnangu), on ühel puhul tegemist küünilise ja resigneerunud konstateeringuga, mis välistab igasuguse lootuse, et asjad võiksid olla või minna ka kuidagi paremini, teisel puhul aga justnimelt taolist lootust äratava juhisega, millises suunas mõtelda ja liikuda, et inimese elus ja olemuses võiks midagi muutuda.

"Ärge muretsege!" ütleb Issand (Mt 6:25-34).

Praegu muretsevad paljud, ajal, mil kõneldakse ülemaailmsest finantskriisist ning arutletakse mitte ainult selle üle, kas üks või teine pank, vaid kas üks või teine riik peab surutisele vastu.

Samas on palju ka neid, kes kinnitavad, et muretsemiseks ei ole põhjust, sest ... meie pangad on seotud usaldusväärsete emaettevõtetega välismaal ... ning meie riik on taganud pangaklientide hoiused ... ja seni, kuni jätkub tööd, jätkub ka leiba.

Jeesus ütles kirjatundjale, kes tunnistas Talle, et Jumala ja oma ligimese armastamine on enam väärt kui kõik ohvrid, et too "ei ole kaugel Jumala riigist" (Mk 12:34).

Kui Ta saatis välja seitsekümmend jüngrit, siis Ta käskis neil kuulutada: "Jumala riik on teie lähedal!" (Lk 10:9) Õigem oleks küll tõlkida: "Jumala riik on tulnud ligi, teie juurde!"

Jeesus mõtleb seda sõna-sõnalt: Tema jüngrid võivad täie julgusega kuulutada, et nende kaudu on Jumala riik inimeste juurde tulnud. Isegi neile, kes jüngreid ega nende sõnumit vastu ei võta, saavad nad öelda, et "Jumala riik on teie lähedal olnud", nagu seisab vanemates piiblitõlgetes (Lk 10:11).

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus