• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

1. mai õhtul kajastati teleuudistes ka Minu Eesti mõttetalguid. Kõrva jäi kellegi poolt väga kategooriliselt väljendatud uudismõte Eesti ühiskonna päästmiseks: riigikogus peavad olema ainult targad inimesed ning see on võimalik vaid siis, kui ka valijateks on eranditult targad inimesed. Niisiis tuleb valimisõigus anda ainult neile, kelle IQ (intelligentsuse määr) on üle 120. Levinumate IQ-tabelite järgi sobivad sellise IQ-ga inimesed näiteks professori ametikohale ning nad on võimelised omandama hariduse doktorikraadi tasemel.

Otsisin kiiruga paar võimalikult usaldusväärsena näivat IQ-testi ning sain pärast nende läbimist rahustava vastuse, et tulevikus lubatakse ka mind valimistele. Veelgi enam, kui uurisin edasi, mida minule omistatud IQ täpsemalt tähendab, sain teada, et mu hariduse omandamise võimed on piiramatud ning mulle sobivate töökohtade lahtrisse oli kirjutatud: Lincoln, Copernicus, Jefferson.

Ta käib nende ees ning lambad järgnevad Talle, sest nad tunnevad Tema häält. (Jh 10:4)

Jumala Poeg on saanud inimeseks, meie eest kannatanud ja surnud, surnuist üles tõusnud ning taevasse läinud. Meie eel, sest Ta tahab, et meie käiksime Tema järel. Ta tahab seda meie enda pärast – et meil "oleks elu ja oleks seda ülirohkesti" (Jh 10:10).

"Kes ütleb enese püsivat Temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu Tema on käinud." (1Jh 2:6) See on üks asi, mida tähendab see, et Tema käib meie ees ja meie Tema järel. Pühakiri õhutab meid võtma Teda eeskujuks (Hb 12:3), ja mitte üksnes tõelise inimesena, vaid ka Jumalana: "Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed!" (Ef 5:1) Milles? – "Käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale." (Ef 5:2) Niisiis: armastus, oma minast loobumine ja enda Jumalale andmine.

"Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise!" (Lk 24:38-39)

Mis teeb meile muret? Kas see, millest kirjutavad uudised? Et pooled eestlased on ülekaalulised ning isegi saksa sõdurid olla liiga paksud, et võidelda? Või see, et Pärnu kesklinna ainus toidupood suleb uksed? Või et valitsus on rahanappuses minemas viimaste riigireservide kallale?

Või on meie peamised mured siiski isiklikumad, seotud meie lähedaste, igapäevase toimetuleku, terviseprobleemide ja tööraskustega? Või hoopis üksindusega ja sellega, et tunneme end justkui saatuse hooleks jäetuna?

Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen! (1Kr 5:7)

Kuulsin hiljuti üht õigeusu preestrit kõnelemas jutluses sellest, kuidas tema poole on pöördunud loendamatu hulk vanaemasid palvega, et ta ristiks nende lapselapsed. Preestri vastus on olnud alati üks: "Ei! Vesi on liiga kallis, et seda niisama raisata!"

Pean tunnistama, et minu vastus on taolisel puhul olnud veid leebem. Ütleb ju prohvetki, et "neil päevil ei öelda enam: isad sõid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad" (Jr 31:29), ehkki kindlasti tuleb tõsiselt võtta ka Issanda hoiatust, et vanemate süü nuheldakse laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni (2Ms 20:5).

Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid?

Jumal tegi inimese oma näo järgi, oma sarnaseks. Olla nagu Jumal, see on inimese tõeline kutsumus, tõeline eneseteostus. Ainult et seda ei ole võimalik saavutada oma tõelist olemust ja mina iseendast otsides, vaid see on üksnes Jumalas. Ka madu lubas inimestele, et nad saavad olema nagu Jumal, ent ahvatles inimese vaatama Jumala asemel iseendale – ja iseendast leiab inimene vaid kaduvuse ja surma. Ilma Jumalata oleme vaid põrm – üksnes Tema elav hingeõhk teeb meist elavad hinged.

Püha Paulus palvetab Kirjas efeslastele mitte ainult Efesose kristlaste, vaid meie kõikide pärast, et Kristus elaks usu kaudu meie südameis ning me oleksime juurdunud ja kinnitatud armastuses ja suudaksime koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus (Ef 3:17-18).

Milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus? Milline on armastus? Kui küsiksime, mis kuju on armastusel, siis võime selle ilmutusliku pühakirjasalmi põhjal vastata, et armastusel on risti kuju. Laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ...

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus